Menu Zamknij

Ubezpieczenie domu, mieszkania

Najczęściej ubezpieczamy dom lub mieszkanie od zalania, pożaru czy kradzieży.

Ta niewątpliwa ochrona wnętrza bądź budynku

pozwoli na spokojne pokrycie finansowych zobowiązań, spowodowanych najczęściej nieumyślnym zalaniem sąsiada lub uszkodzeniem drzwi czy inna szkodą.