Menu Zamknij

Co robić w sytuacji szkody ubezpieczeniowej?

Zdarzenie, które zmusza nas do skorzystania z polisy ubezpieczeniowej, zazwyczaj wiąże się ze stresem. Kluczowe jest jednak zachowanie spokoju i właściwe działanie. Pierwszym krokiem jest niezwłoczne zgłoszenie szkody towarzystwu ubezpieczeniowemu. Można to zrobić telefonicznie, mailowo lub osobiście w placówce.

Kolejnym etapem jest zebranie dokumentacji związanej ze szkodą, takiej jak zdjęcia, rachunki czy protokoły. Pomogą one udokumentować zdarzenie i przyspieszyć proces likwidacji szkody.

Następnie należy wypełnić i złożyć stosowny wniosek o wypłatę odszkodowania wraz z niezbędną dokumentacją. W tym etapie ważne jest staranne czytanie i zrozumienie wszystkich klauzul umowy, aby mieć pewność, że nasze prawa są respektowane.

Po złożeniu wniosku, konieczne jest cierpliwe oczekiwanie na decyzję ubezpieczyciela. W przypadku niezadowolenia z kwoty odszkodowania lub odmowy, można złożyć odwołanie.

Pamiętajmy, że kluczowe jest szybkie i rzetelne działanie, które znacznie ułatwi nam przejście przez cały proces likwidacji szkody.