Menu Zamknij

Czym jest ubezpieczenie komunikacyjne?

Ubezpieczenie komunikacyjne to rodzaj ubezpieczenia majątkowego, które ma na celu ochronę kierowcy i jego pojazdu w sytuacjach nieprzewidzianych, takich jak wypadki, kradzieże czy uszkodzenia.

Podstawowym elementem ubezpieczenia komunikacyjnego jest OC, które jest obowiązkowe dla każdego pojazdu poruszającego się po drogach. Ubezpieczenie to pokrywa koszty związane z szkodami wyrządzonymi innym uczestnikom ruchu.

Innym rodzajem ubezpieczenia komunikacyjnego jest AC, które jest ubezpieczeniem dobrowolnym i oferuje szerszy zakres ochrony. AC pokrywa koszty związane z uszkodzeniem lub utratą pojazdu w wyniku różnego rodzaju zdarzeń, takich jak kradzież, kolizja czy zniszczenia spowodowane siłami natury.